Somos Inclusión Somos Inclusión

SOMOS
INCLUSIÓN

Letra normal Letra grande

FALAMOS?

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca)

A Asociación de Apoio a Persoas con Diversidade Funcional (Aceesca) naceu en 1983 da man de familiares e persoas con algún tipo de diversidade intelectual. Hoxe en día constitúese como unha organización que acolle a todas estas persoas e ás entidades afíns. O seu obxectivo principal é  a atención e promoción integral das persoas con diversidade intelectual e das súas familias, promovendo o cumprimento dos seus dereitos e favorecendo a súa autonomía e autodeterminación.

Desenvolven actividades de distintas disciplinas. Dende o deporte, pasando pola informática ou a equinoterapia, ata as artes escénicas ou a lectura fácil, son algunhas das que ofrecen dentro dos seus servizos de ocio. Así mesmo, conta con servizos psicolóxicos, fisioterapéuticos, de logopedia, de terapia ocupacional, de traballo social e de hidroterapia.

www.aceesca.com/
aceesca@aceesca.com
986 332 672
Torneiros – Ribeira, Polígono III, 24 A-B
36410 O Porriño, (Pontevedra)