Somos Inclusión Somos Inclusión

SOMOS
INCLUSIÓN

Letra normal Letra grande

FALAMOS?

Oops...
Slider with alias about_me16 not found.

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Condicións Xerais


Cumprindo o establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, entre outras, a continuación indícanse os datos de información xeral deste sitio Web.

INFORMACIÓN XERAL


Artefeito Sociedade Cooperativa Galega (en diante, “Artefeito”) é unha cooperativa de nacionalidade española, domiciliada na Rúa Tomiño, 18, planta 3 dereita (15703) Santiago de Compostela (A Coruña) con C.I.F. número F70586763 e inscrita no Rexistro de cooperativas de Galicia.
O presente Aviso Legal regula o acceso e uso por parte de calquera persoa (en diante, o “Usuario”) das páxinas que integran o dominio Web [http://www.somosinclusion.gal/], titularidade de Artefeito. Estas normas informan poden ser cambiadas ou modificadas en calquera momento, polo que che recomendamos que as revises tantas veces como accedas a esta web, co fin de saber as normas que están en vigor en cada momento.
Ao entrar nesta Web, estás a aceptar actuar baixo as normas publicadas nese momento.

 

OBXECTO

O contido desta Web (incluíndo, sen carácter limitativo, informacións, comunicacións, software, fotos, debuxos, audio, vídeos, gráficos, música, sons, imaxes, arquivos de texto e outros materiais e servizos) é propiedade de Artefeito ou foi obxecto de licenza ou cesión por subministradores de contido independentes.
Artefeito poderá efectuar cantas modificacións técnicas sexan precisas para mellorar a calidade, rendemento, eficacia do sistema e conexión a redes temáticas ou Internet.
Artefeito reservase o dereito de modificar a información contida na Web sen previo aviso.
Artefeito está especialmente eximida de responsabilidade por deficiencias de servizo imputables ao centro servidor ou redes de conexión, así como polos danos que calquera virus informático puidera causar.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Conforme ao establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Artefeito advirte que non recolle datos de carácter persoal a través desta Web.

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

O presente Aviso Legal queda suxeito ao ordenamento xurídico español.
Para a resolución de calquera conflito que puidera derivarse do acceso á páxina Web, a persoa usuaria e Artefeito acordan someterse expresamente aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela (España), con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.