Somos Inclusión Somos Inclusión

SOMOS
INCLUSIÓN

Letra normal Letra grande

FALAMOS?

Sociedad Filatélica de A Coruña

A Sociedade Fillatélica de A Coruña é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como finalidade axudar, asesorar e colaborar cos seus asociados para conseguir a expansión e fomento do coleccionismo de sellos. Dentro diso tamén entra a programación e realización de actividades culturales e de ocio dentro do sector filatélico. Pretenden conservar e poñer en valor os sellos como elemento de divulgación cultural.

Entre as diferentes actividades que se realizan dende a Sociedade Filatélica de A Coruña atópanse a creación de exposicións filatélicas para os socios, a programación de seminarios de temas filatélicos ou a creación de diferentes talleres. Ademais, promoven charlas e conferencias sobre o tema.

Cada ano realizan un concurso de artes plásticas inclusivas.

https://www.porteo.es/
porteo@mundo-r.com
981 234 455
Rúa Juan Flórez, número 36, 1º D e J (Torre dos Mestres)
15004 (A Coruña)