Somos Inclusión Somos Inclusión

SOMOS
INCLUSIÓN

Letra normal Letra grande

FALAMOS?

ASOCIACIÓN DOA

A Asociación Doa leva dende 1987 traballando para garantir unha mellor calidade de vida das persoas con problemas de saúde mental e das súas familias. É unha entidade de acollida, de apoio, de autoaxuda, de atención de e representación. Ademais, proxectan, tanto interna como externamente o discurso normalizador da enfermidade mental.

Ofrecen información, orientación e asesoramento, moi necesario para afrontar unha situación de perda de saúde. Os servizos dos que dispoñen están encamiñados a outorgarlle aos usuarios e usuarias a maior autonomía posible. Entre eles atopanse: servicios especializados de rehabilitación psicosocial, vivendas alternativas, atención a domicilio e programas de apoio ás familias e persoas achegadas. Ademais, contan con programas de formación e sensibilización social para loitar contra os estigmas que rodean as enfermidades mentais, como o grupo de teatro Furafollas.

www.asodoa.org
En Facebook
En Instagram
gestion@asodoa.org
986 483 208
Romil 84
CP. 36211 Vigo (Pontevedra)